در این بخش به بررسی مشکلات و معضلات آلودگی هوا در کلان شهر هایی مانند تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و اهواز پرداخته می شود و راهکارهای اجرایی در خصوص بهبود کیفیت هوا و نیز منشا و عامل آلودگی هوای شهرهای ایران ارائه خواهد شد.

همچنین توضیحاتی در خصوص حد مجاز آلاینده ها و خطرات و مضرات هر یک از گازهای آلاینده ارائه می گردد.


دلیل آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ


آلاینده های صنعتی و شهری


شبیه سازی جریان هوا در فضاهای شهری

تهیه و تدوین راهکار کاهش آلودگی هوا در شهر به صورت تخصصی

شبیه سازی CFD

شبیه سازی آتش و حریق

طراحی تهویه صنعتی و تهویه تونل و پارکینگ

شرکت آراکو- محمد قربانعلی بیک

09124780268 

021-66129745

021-66561974 

www.araco.ir

Info@araco.ir