در این بخش به بررسی مشکلات و معضلات آلودگی هوا در کلان شهر هایی مانند تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و اهواز پرداخته می شود و راهکارهای اجرایی در خصوص بهبود کیفیت هوا و نیز منشا و عامل آلودگی هوای شهرهای ایران ارائه خواهد شد.

همچنین توضیحاتی در خصوص حد مجاز آلاینده ها و خطرات و مضرات هر یک از گازهای آلاینده ارائه می گردد.


ذرات معلق و ریزگرد و تاثیر آنها بر آلودگی هوا

 

آلاینده منو اکسید کربن - قاتل خاموش

 

(آلودگی هوا) آلاینده های صنعتی و شهری

 

دلیل آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ

 

آلاینده های صنعتی و شهری