این سایت جهت معرفی خدمات و توانمندی های شرکت آراکو و ارائه مطالب آموزشی در حوزه طراحی تهویه تونل، طراحی تهویه صنعتی، طراحی تهویه پارکینگ شبیه سازی جریان هوا تهویه  CFD، شبیه سازی آتش و حریق با نرم افزار FDS و Pyro Sim و شبیه سازی خروج اضطراری آماده گردیده است.

خدمات ما در این حوزه به شرح ذیل می باشد :

طراحی تهویه تونل

شبیه سازی تهویه تونل

طراحی تهویه صنعتی و تهویه سوله

تامین جت فن و تجهیزات تهویه

شبیه سازی جریان هوا  CFD

شبیه سازی حریق و آتش

شبیه سازی با نرم افزار پایروسیم -  Pyrosim

طراحی تهویه زیرگذر

 

شرکت آراکو -  قربانعلی بیک

شماره تماس مستقیم : 09124780268

شماره تماس شرکت : 02166561974 - 02166129745

وبسایت : www.araco.ir