این سایت جهت معرفی خدمات و توانمندی های شرکت آراکو در حوزه طراحی تهویه تونل، طراحی تهویه صنعتی، طراحی تهویه پارکینگ شبیه سازی جریان هوا تهویه CFD، شبیه سازی آتش و حریق با نرم افزار FDS و Pyro Sim و شبیه سازی خروج اضطراری آماده گردیده است.

خدمات ما در این حوزه به شرح ذیل می باشد :

طراحی تهویه تونل راه و راه آهن
طراحی تهویه صنعتی و تهویه سوله
تامین جت فن و تجهیزات تهویه
شبیه سازی جریان هوا CFD
شبیه سازی حریق و آتش
طراحی تهویه زیرگذر


شرکت آراکو -  قربانعلی بیک

شماره تماس مستقیم : 09124780268

شماره تماس مستقیم : 09358322301

شماره تماس شرکت : 02166561974-02166129745

وبسایت : www.araco.ir