متداول ترین و عموما به صرفه ترین روش تهویه تونل، تهویه طولی تونل به کمک جت فن است. در طراحی سیستم تهویه طولی تونل با جت فن، هوا داخل تونل به کمک جت فن به یک جهت مشخص حرکت داده می شود تا از یکی از دهانه های تونل خارج گردد. به صورت کلی در تونل های یک طرفه، جهت حرکت هوا هم مسیر با حرکت خودرو ها است.

 

جهت مطالعه توضیحات تکمیلی در خصوص انواع روش های تهویه تونل بر روی این نوشته کلیک نمائید.

 

برای ایجاد تهویه بهداشتی در داخل تونل، جت فن ها باید میزان هوای مشخصی را در بدترین شرایط پیش بینی شده جابجا کنند تا غلظت گاز های آلاینده در داخل تونل، از حد مجاز استاندارد ها به ویژه استاندارد پیارک بالاتر نرود. موارد مختلفی در میزان هوای مورد نیاز تهویه تونل تاثیر گذار است مانند :

-  میزان ترافیک مسیر (بر اساس شرایط فعلی و پیش بینی طرح)

-  سرعت حرکت خودرو ها در داخل تونل

 - مشخصات هندسی مقطع تونل و ...


طراحی تهویه تونل 


به منظور طراحی تهویه طولی در تونل با استفاده از جت فن، لازم است ابتدا با در نظر گرفتن شرایط ترافیکی مسیر در ساعات مختلف، میزان هوای مورد نیاز در حالت عادی را محاسبه نمود

پس از انجام این محاسبات، میزان هوای مورد نیاز تهویه بهداشتی تونل در شرایط خاص باید مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه با مقایسه حالات مختلف، میزان هوای مورد نیاز که به عنوان مبنای طراحی تهویه تونل لحاظ می گردد محاسبه می گردد.

شایان ذکر است برای انجام کلیه این مراحل باید محاسبات خاصی صورت گیرد که در این حوزه همکاری با یک مشاور با تجربه توصیه می شود.

یکی از بخش های بسیار مهم طراحی و محاسبات تهویه تونل، بررسی سرعت حدی در هنگام حریق است که حتما باید مورد بررسی قرار گیرد تا سیستم تهویه تونل، در زمان آتش سوزی عملکرد مناسبی داشته باشد.

 

جهت مطالعه توضیحات تکمیلی در خصوص سرعت حدی تهویه تونل در هنگام حریق، بر روی این نوشته کلیک نمایید.


آتش سوزی در تونل 

پس از محاسبه میزان هوای مورد نیاز جهت تهویه تونل با جتفن، با استفاده از فرمول های مشخص شده، مشخصات و ظرفیت جت فن های مورد نظر محاسبه می گردد. نکته مهم در این مرحله نیاز به تجربه مناسب در انتخاب جت فن است تا مشخصات طراحی، در دنیای واقعی نیز قابل استفاده باشد.

 

طراحی تهویه طولی تونل با جت فن

انجام پروژه طراحی تهویه تونل ببین شهری 

انجام پروژه طراحی تهویه تونل شهری 

طراحی تهویه زیرگذر با جت فن

شبیه سازی جریان هوا در تهویه تونل

شببیه سازی آتش سوزی و حریق در تونل

طراحی و شبیه سازی تهویه صنعتی

شرکت آراکو- محمد قربانعلی بیک

09124780268 

021-66129745

021-66561974 

www.araco.ir

Info@araco.ir