Greenhouse Ventilation Design and CFD Simulation

کشاوری و باغداری در جوامع مدرن با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی، از حالت سنتی به صنعتی تغییر شکت داده است. بدین تریتب پرورش میده ها، سبزیجات و صیفی جات در گلخانه ها علاوه بر بالا بردن راندمان، موجب افزایش میزان تولید محصول و نیز کاهش هزینه ها می گردد.

با توجه به شرایط گلخانه ها و مسقف بودن آنها، کنترل آب و شرایط دمایی اهمیت خاصی در آنها پیدا می کند. در واقع دما و رطوبت هوای گلخانه، با توجه به نوع محصول مورد نظر جهت کاشت، باید در محدوده ای خاص و کاملا تحت کنترل باشد. بدین ترتیب طراحی سیستم تهویه داخل گلخانه به توجه و دقت زیادی نیازمند است

تهویه گلخانه


نکته مهم دیگری در طراحی تهویه گلخانه، یکسان بودن دما در نقاط مختلف است. مفهوم این نکته این است که پس از محاسبه بار حرارتی و مشخصات تجهیزات مورد نیاز جهت تهویه، چیدمان و نحوه هوادهی تجهیزات تهویه باید به گونه ای باشد که اختلاف دما، در نقاط مختلف گلخانه به حداقل برسد که این یکی از چالش های بزرگ در طراحی تهویه و سیستم هوادهی گل خانه خواهد بود.

بررسی یکنواخت و یکسان بودن شرایط آب و هوا و دما در داخل گلخانه به کمک شبیه سازی های جریان هوای تهویه - HVAC CFD  امکان پذیر است. روش کار در شبیه سازی تهویه و به صورت کلی شبیه سازی های انتقال حرارت و جریان هوا بدین ترتیب است که ابتدا مدلی سه بعدی از گلخانه و با استفاده از نقشه های ساخت تهیه می گردد. سپس مشخصات و اطلاعات مربوط به سیستم های تهویه طراحی شده، مورد بررسی قرار می گیرد و تجهیزات تهویه و گرمایش و سرمایش گلخانه، طبق چیدمان پیشنهادی اولیه مدلسازی خواهند شد

دریافت اطلاعات مربوط به سازمان هواشناسی، از طریق نزدیکترین ایستگاه هواشناسی نیز برای تعیین شرایط مرزی سیمولیشن جریان هوا در گلخانه لازم است

در ادامه و با تعیین کامل شرایط مرزی، شبیه سازی اجرا می گردد.

تهویه گل خانه

نتایج سیمولیشن جریان هوا و تهویه در داخل گلخانه، مانند پلات ها و نمودار های سرعت هوا، دمای هوا و میزان فشار در نقاط مختلف، معیاری مناسب برای بررسی یکنواخت بودن و توزیع مناسب حرارت در گلخانه خواهد بود. بدین صورت اگر در قسمتی از فضای گلخانه، به دلیل چیدمان نامناسب تجهیزات تهویه، دما و رطوبت از حد معمول بالاتر و یا پایین تر باشد، شبیه سازی CFD این مساله را مشخص می کند. با داشتن این اطلاعات و ارجاع آن به واحد طراحی، می توان چیدمان تجهیزات تهویه و گرمایش و سرمایش داخل گلخانه را به نحوی تغییر داد که اختلاف دما کاهش یابد

پس از انجام این مرحله، مجددا می توان با در نظر گرفتن چیدمان جدید تجهیزات، شبیه سازی CFD را انجام داد و از بهبود شرایط و یکنواخت شرن دمای هوا در داخل گلخانه اطمینان حاصل نمود.

 


طراحی تهویه موضعی و تهویه صنعتی

شبیه سازی تهویه صنعتی و HVAC CFD

طراحی تهویه گلخانه

بهینه سازی تهویه گلخانه

شبیه سازی تهویه و گرمایش و سرمایش گلخانه

شبیه سازی و تحلیل سیالاتی تهویه تونل و تهویه صنعتی

شرکت آراکو - محمد قربانعلی بیک

09124780268

021-66129745

021-66561974
www.araco.ir
Info@araco.ir